นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายถึงวิธีที่ Opu Labs, Inc. (“ Opu Labs Ltd. ” หรือ“ เรา”) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่เรารวบรวมจากคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชม opulabs.com (“เว็บไซต์”) หรือใช้แอปพลิเคชัน Opu Labs ใด ๆ แต่ละแอปพลิเคชัน เช่น“ แอป”) การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปใด ๆ ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานซึ่งสามารถดูได้ที่ https://thai.shop.opulabs.com/terms ข้อกำหนด Opu Labs และเรารวม Opu Labs, Inc. , บริษัท Delaware และบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ข้อกำหนดทั้งหมดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่นี้ ถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้

1. ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

 • ข้อมูลส่วนบุคคล: เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ทำผ่านการสร้างและการใช้บัญชีในเว็บไซต์ หรือแอปใด ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกลาว อาจประกอบไปด้วยชื่อเต็มของคุณ, ชื่อผู้ใช้งาน, รหัสผ่าน, อีเมล, ชื่อผู้ใช้งานบนโซเชียล, ประเทศที่พำนัก, อายุ, ข้อมูลบัตรเครดิตหรือธนาคาร, รูปถ่าย หรือข้อมูลการสื่อสารที่คุณส่งให้เรา หรือส่งไปยังเว็บไซต์หรือแอปใด ๆ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”).
 • ข้อมูลรวมและไม่ระบุชื่อ: ข้อมูลรวมและไม่ระบุชื่อเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวคุณโดยเฉพาะ รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์หรือใช้แอป (“ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งอาจรวมถึงคุกกี้ แท็กพิกเซล เว็บบีคอน เครื่องมือวิเคราะห์เบราว์เซอร์ และบันทึกเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราหรือแอปประเภทระบบปฏิบัติการ หรือรุ่นอุปกรณ์มือถือประเภทเบราว์เซอร์ โดเมน และการตั้งค่าระบบอื่น ๆ ของคุณ รวมถึงภาษาที่ระบบของคุณใช้ และประเทศและเขตเวลาของอุปกรณ์ของคุณ บันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเราอาจบันทึกที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อโต้ตอบกับไซต์หรือแอปใด ๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนที่คุณจะมาที่เว็บไซต์และเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณเยี่ยมชมหลังจากที่คุณออกจากเว็บไซต์ หากเบราว์เซอร์ของคุณให้ข้อมูลนี้ เราอาจใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ เช่น Javascript เพื่อวัดและรวบรวมชุดข้อมูล รวมถึงเวลาตอบสนองหน้าบนหน้าเว็บไซต์ ข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลด และวิธีการที่ใช้ในการเรียกดูจากหน้าเว็บ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลยังรวมถึงข้อมูลบางอย่างที่เก็บรวบรวมโดยบริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง

2. คุกกี้

คุกกี้ คือชุดของข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชม และเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมมีให้กับเว็บไซต์ทุกครั้งที่ผู้เข้าชมกลับมา เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยระบุและติดตามผู้เยี่ยมชมการใช้งานเว็บไซต์ และการตั้งค่าการเข้าถึงเว็บไซต์ของพวกเขา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้วางไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์ ด้วยข้อเสียเปรียบที่คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้องหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคุกกี้

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลเพื่อ:

 • สร้าง ดำเนินงาน และปรับปรุงเว็บไซต์ แอป และบริการ
 • ทำการวิเคราะห์ผู้ใช้
 • ให้ความช่วยเหลือลูกค้า
 • สื่อสารกับคุณ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณร้องขอ หรือ อาจเป็นที่สนใจของคุณ
 • ติดต่อคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา และบุคคลที่สามที่คุณอาจสนใจ
 • ส่งการแจ้งเตือน, ประกาศทางเทคนิค, การปรับปรุง, การแจ้งเตือนความปลอดภัยและการสนับสนุน และข้อความการดูแลระบบ
 • จัดการความต้องการทางธุรกิจในชีวิตประจำวันของเรา เช่น เว็บไซต์ หรือการดูแลแอป การวิเคราะห์ การป้องกันการฉ้อโกง หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราและบังคับใช้สิทธิ์ของเราที่เกิดจากสัญญาใด ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างคุณกับเรา รวมถึงการเรียกเก็บเงินและการรวบรวมเงิน

4. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้บริการเป็นที่น่าเชื่อถือและแสดงถึงความรับผิดชอบ เราประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยซึ่งอาจตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลในประเทศที่ข้อมูลของคุณได้รับการคุ้มครองอาจแตกต่างจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ข้อมูลที่เก็บถาวร ข้อมูลบัญชีสินค้าดิจิทัลและข้อมูลการเรียกเก็บเงินอาจถูกเก็บรักษาและคุ้มครองโดยเรา

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในที่นี้ เราจะไม่แสดงบนเว็บไซต์หรือแอปใด ๆ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามใด เว้นแต่มีความจำเป็นในการให้บริการหรือสนับสนุนธุรกิจของเราตามที่กฎหมายกำหนด หรือ  

 • เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่ให้บริการแก่เรา
 • เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิ์ ทรัพย์สิน และผลประโยชน์ของเรา รวมถึงการบังคับใช้ข้อตกลง นโยบาย และข้อกำหนดการใช้งานของเรา
 • เพื่อตอบสนองต่อการอ้างสิทธิ์ว่าเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งมาละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
 • เพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของสมาชิก Opu Labs และสาธารณะ
 • เกี่ยวข้องกับหรือในระหว่างการเจรจา การควบรวมกิจการ การขายสินทรัพย์ของบริษัท การจัดหาเงินทุน หรือการเข้าซื้อกิจการของบริษัทของเราทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
 • ด้วยความยินยอมของคุณเพื่อแบ่งปันข้อมูล

เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา  หากคุณไม่ได้เลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้  เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทวิเคราะห์  เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ของเราโต้ตอบกับไซต์หรือแอปใด ๆ สิ่งนี้ทำให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและความพยายามปรับปรุงของเรา ดูเพิ่มเติมที่“ การวิเคราะห์บุคคลที่สาม” ในส่วนที่ 8 ด้านล่าง เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

6. การเข้าถึงและตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 
 • หากคุณเป็นพลเมืองของสหภาพยุโรปและต้องการใช้สิทธิของคุณภายใต้มาตรา 15 ของระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไป โปรดส่งอีเมลไปที่ support@opulabs.com
 • คุณสามารถยกเลิกการรับอีเมลจาก Opu Labs ได้โดยทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกการเป็นสมาชิกที่รวมอยู่ในอีเมลจาก Opu Labs หรือส่งอีเมลไปที่ support@opulabs.com
 • หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับสินค้า และบริการของเรา และบุคคลที่สามที่อาจเป็นที่สนใจของคุณ คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ใช้โดยส่งอีเมลไปที่ support@opulabs.com
 • หากคุณไม่ต้องการให้เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือการบริการแก่คุณ คุณอาจปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ใช้ของคุณโดยส่งอีเมลไปที่ support@opulabs.com
 • คุณสามารถแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ที่คุณให้ไว้กับเราได้โดยเข้าสู่ระบบ และอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่คุณหรือนานเท่าที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายของเรา การแก้ไขข้อพิพาท และการบังคับใช้ข้อตกลงของเรา
 • มาตราแคลิฟอร์เนียแพ่ง 1798.83 อนุญาตให้ผู้ใช้เว็บไซต์หรือแอปใด ๆ ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียร้องขอข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเราแก่บุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง หากต้องการส่งคำขอดังกล่าว โปรดส่งอีเมลไปที่ support@opulabs.com

7. การเข้าถึงและตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราพยายามอย่างต่อเนื่องในการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของคุณให้มากที่สุด น่าเสียดายที่ไม่มีการส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi อินเทอร์เน็ต หรือบริการโทรศัพท์มือถือที่ปลอดภัยได้ 100% ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณเปิดเผย หรือส่งต่อเราในเว็บไซต์หรือแอปใด ๆ

8. การวิเคราะห์โดยบุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กล่าวถึงการใช้และการเปิดเผยข้อมูลโดย Opu Labs เท่านั้น เราอาจใช้บริการการวิเคราะห์เพื่อช่วยเราวิเคราะห์ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณ บริการวิเคราะห์เหล่านี้อาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และอุปกรณ์และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อติดตามข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่พวกเขารวบรวมมักจะรวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะที่อยู่ IP ของคุณ ISP ของคุณ และเบราว์เซอร์ที่คุณใช้เพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลบังคับใช้และเราไม่รับผิดชอบต่อเทคโนโลยีดังกล่าว ที่จัดทำโดยบริการวิเคราะห์ของบุคคลที่สาม

9. ผู้เยาว์

บริการนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18 ปี เราไม่มีความตั้งใจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18 ปี เราขอให้ผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์ หรือแอปใด ๆ มีอายุอย่างน้อย18 ปีขึ้นไป

10. การดัดแปลง

บริการนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18 ปี เราไม่มีความตั้งใจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18 ปี เราขอให้ผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์ หรือแอปใด ๆ มีอายุอย่างน้อย18 ปีขึ้นไป

11. คำถาม

บริการนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18 ปี เราไม่มีความตั้งใจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18 ปี เราขอให้ผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์ หรือแอปใด ๆ มีอายุอย่างน้อย18 ปีขึ้นไป